ข่าวสารสมาชิก

 
 1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11                โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                           โพส 21-10-59   
 2. ขอเชิญร่วมงาน TTM+2016                                                                                     โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                           โพส 20-2-59
 3. ขอเชิญร่วมประชุม ชี้แจงทิศทางแผนตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2559                            โดย ศูนย์ประสานงาน ททท.สมุย                               โพส 27-10-58
 4. เขิญประชุม                                                                                                             โดย สำนักงานสิงแวดล้อมที่ 14                                โพส 19-9-58
 5. การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพื้นที่ในเก่ะพะงัน ของสถาบันเทคโนโลยีแห่่งดอเชีย                       โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน       โพส 08-9-58
 6. แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม    โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                      โพส 07-9-58
 7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพสภานที่จัดงานเทศไทย                      โดย ศูนย์ประสานงาน ททท.สมุย                               โพส 31-8-58
 8. อเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน  ITB Asia 2015 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ                              โดย สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA)                   โพส 19-8-58
 9. อเชิญร่วมงาน White Honeymoon Beach Party (จำนวน จำกัด)                                โดย ศูนย์ประสานงาน ททท.สมุย                                โพส 19-8-58 
 10. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันรำลึกการเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ 5         โดย เทศบาลตำบลบ้านใต้                                         โพส 19-8-58
 11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Thailand-Korea Culture &Tourism Promotion Workshop”    โดย ศูนย์ประสานงาน ททท.สมุย                                โพส 18-8-58
 12. ปั่นร่วมทำความดีเพื่อแม่ “Be Good For Mom"                                                            โดย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาะพะงัน                โพส 18-8-58
 13. รวมงานส่งเสริมการขายที่ประเทศจีน ณ เมืองหังโจว และเฉินตู                                        โดย สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA)                    โพส 18-8-58
 14. ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ ขอนแก่น                                              โดย ศูนย์ประสานงาน ททท. เกาะสมุย                         โพส 13-7-58 
 15. ขอเชิญร่วมพบปะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา                                           โดย ศูนย์ประสานงาน ททท.เกาะสมุย                          โพส 13-7-58 
 16. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยว                                             โดย ศูนย์ประสานงาน ททท. เกาะสมุย                         โพส 13-7-58  
 17. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ทำความสะอาดชายหาดและแนวปะการัง ครั้งที่ 3"                       โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครั้งที่ 3  โพส 15-7-58  
 18. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาวางโครงการเขื่อนใต้ดินบนเกาะพะงัน       โดย สำนักบริหาร กรมชลประทาน                               โพส 19-7-58

 

 หมายเหต สีแดง = กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว 

 

                    

Visitors: 28,999