บุคคลสำคัญของเกาะพะงัน

 
 
 
 

พระอริยสงฆ์องค์สำคัญของอำเภอเกาะพะงัน

บุคคลสำคัญในอดีต - ปัจจุบัน (ด้านการปกครอง)

 • ขุนอุทุมพร แพรวเขต

 • หมื่นเพียร ผดุงราช

 • พันกลิ่น ใจรักษ์

 • ผู้ใหญ่ พุ่ม ศรีทองกุล

 • กำนัน วุฒิ ชมอินทร์

 • ผู้ใหญ่ พุ่ม ศรีทองกุล

 • นาย นำ บุญช่วย

 • นายอำเภอเถกิงศักดิ์ พัฒโน

บุคคลสำคัญในอดีต - ปัจจุบัน (ด้านการศิลปกรรม)

 • นายลัด อินทร์คง

 • พุ่ม บัวสมุย

 • นายผ้อน อุทุมสกุลรัตน์

บุคคลสำคัญในอดีต - ปัจจุบัน (ด้านการศึกษา-นักคิด)

Visitors: 28,959