Activities Association Of 2015

 1. พระจันทร์หลากสี...ที่พะงัน 2015
 2. แถลงข่าว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย “พระจันทร์หลากสีที่..ที่พะงัน 2015 ”
 3. รายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ช่วง “เที่ยวใต้ เที่ยวง่าย”
 4. งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า สำรวจแหล่งท่องเที่ยวกุ้ยหลินเมืองไทย
 5. ITB Asia 2015
 6. "HELP NEPAL:NEPAL SAFE"
 7. ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จังหวัด พิษณุโลก 
 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ “Thailand-Korea Culture & Tourism Promotion Workshop
 9. Road_Show_เมืองหังโจ_เฉิงตู_2558
 10. งานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ ขอนแก่น
 11. Phuket + Samui Roadshow to Australia
 12. เข้าร่วมพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยว  Southern International Trade Expo     
 13. พบปะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
 14. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย 
 15. ออกบูทงาน “วันธรรมดา น่าเที่ยว” 2558
 16. ตามรอย ร.๕ ค้นคุณค่า เกาะพะงัน
 17. สำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ - เขาหรา 
 18. ศักยภาพ บุคลากร บาร์เทนเดอร์ ในสถานประกอบการโรงแรม
 19. ร่วมโครงการ Let's talk Honeymoon 
 20. จัดทำแผนส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๙ The Avenue Samui 
 21. ITB BERLIN 2015
 22. ร่วมงานส่งเสริมการขาย Table Top Sale ณ จังหวัดเชียงใหม่
 23. จัดทำ เว็ปไซด์ สมาคมฯ www.kohphanganhotelsassociation.com
 24. แบรนด์เกาะพะงัน ครั้งที่ 2/ประชุมสามัญประจำปี 2557
Visitors: 32,374