วัดต่างๆในเกาะพะงัน

  • วัดเขาถ้ำ (สวนสุวรรณโชติการาม) เกาะพะงัน

  • วัดมะเดื่อหวาน (วัดมธุรวราราม)


  • วัดอัมพวัน (วัดเล)


Visitors: 32,374