Activities Association Of 2016

 1. ร่วมกิจกรรม FULLMOON FOR OUR KING
 2. ร่วมพิธี ครอบครัวชาวพะงัน ถวายต้นยางนา 300 ปี แด่พ่อหลวง ร.9
 3. โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการประกาศเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว
 4. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.สฎ
 5. นำเสนอ กรณีศึกษาพะงัน 5 โซน ของ ผู้นำ นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7
 6. นายกสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน ร่วมการอบรม ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7
 7. วันปิยะมหาราช 2559
 8. มอบใบรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 9. ต้อนรับคณะกรรมการผู้จัดการธนาคาร SME Development Bank  
 10. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 11. คณะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร SME สำรวจศึกษาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 12. ร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ปลดล็อค-โอกาสสุดท้ายทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย”
 13. ร่วมออกบูทงาน ท้าเที่ยวไทย ไป สมุย-พะงัน ใน บูธของสมาคมฯ
 14. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จังหวัดตราด
 15. ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
 16. ร่วมกิจกรรมงานวันรำลึกการเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชการที่ 5
 17. ร่วมเป็นวิทยากรและนำคณะสถาบันเทศโลโลยีแห่งเอเชียศึกษาดูงานพื้นที่เกาะพะงัน 
 18. วางพานพุ่ม ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
 19. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ อำเภอเกาะพะงัน ตามโครงการจัดทำโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียงฯ ปี 2559
 20. มอบช่อดอกไม้ และรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แด่ ... ตำรวจเกาะพะงัน
 21. ร่วมกิจกรรม ROAD SHOW & TRADE MEET (Table Top Sales) สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่
 22. ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองชั้นสูง (นปส.) รุ่นที่ 67
 23. อำนวยการถ่ายทำรายการคิดดีคิดบวก ช่วงปักษ์ใต้. ปักหมุด หยุดเวลาเกาะพะงัน
 24. เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 13  KOH TAO FESTIVAL 2016
 25. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
 26. ต้อนรับ คณะ  Agent FAM TRIP (TAT Paris)
 27. ร่วมงานส่งเสริมการขาย TTM+2016 Plus.
 28. ร่วมงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016 (TDMM2016)
 29. ร่วม ออกบูทงาน “วันธรรมดา น่าเที่ยว” 2559
 30. Fam Trip ประชุมสัญจร สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคใต้ เกาะพระทอง/ระนอง/เกาะพยาม
 31. ร่วมงาน งานสุราษฎร์ธานี Gateway of Trade and Tourism++ ประเทศอินเดีย
 32. สัมมนา "เตรียมพร้อมสู่การปฎิรูปการท่องเที่ยวและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
 33. ร่วมงาน ITB BERLIN 2016
 34. รายการ เทยเที่ยวไทย GMMTV เกาะพะงัน
 35. งานแถลงนโยบายทิศทางการท่องเที่ยวปี2016/ประชุมสามัญ สท.กส
 36. Samui festival+2016
 37. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน “เกาะพะงันและเกาะเต่า”ครั้งที่ 3
 38. กิจกรรมถ่ายทำ เพื่อ นิทรรศการภาพถ่าย มนตราสุราษฎร์ Surat Mantra Photo Exhibition Samui Festival
Visitors: 32,374