หินสามรัชกาล

 ศิลาสามรัชกาล

     เป็นศิลาที่มีพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี สามพระองค์จารึกไว้ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงจารึกอักษรย่อ จ.ป.ร. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 พร้อมเลข จ.ศ. และ ร.ศ.หมายปีที่เสด็จ "จ 1263 รศ 120" ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงจารึกอักษรย่อ ป.ป.ร. เมื่อปี พ.ศ. 2469,2471 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิภลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทรงจารึกอักษรย่อ ภ.ป.ร. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2505 ที่ก้อนศิลานี้ จึงขอเรียกว่า ศิลาสามรัชกาล ที่ตั้งของศิลาก้อนนี้ อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ ใกล้พลับพลาของรัชกาลที่ 5 และไม่ห่างจากชายทะเลมากนัก

Visitors: 28,376